មកស្គាល់ Elle Smith Miss Universe USA 2021

ចុង ឆ្នាំ នេះ ជា ពេល សម្រាប់ ការ ប្រកួត សម្រស់ លើ ឆាក ផ្សេងៗ។ ថ្មីៗនេះ កម្មវិធីប្រលងបវរកញ្ញាអាមេរិកឆ្នាំ 2021 បានប្រគល់មកុដដល់នារីដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយ។ នោះគឺម្ចាស់ជ័យលាភី “បវរកញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិក” ឆ្នាំនេះ គឺកញ្ញា Elle Smith ដែលតំណាងឱ្យរដ្ឋ Kentucky ។

ដោយនាង បាន ទទួល ពាន ពីការ ប្រកួត កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា។ ហើយ នាង នឹង តំណាង ឱ្យ សហរដ្ឋ អាមេរិក ក្នុង ការ ប្រកួត បវរកញ្ញា ចក្រវាល ដែល នឹង ប្រារព្ធ ធ្វើ នៅ ទីក្រុង Eilat ប្រទេស អ៊ីស្រាអែល នៅ ថ្ងៃ ទី 13 ខែ ធ្នូ ខាងមុខនេះ ។ Asya Branch ដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភី “បវរកញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិក” ឆ្នាំ2020 ត្រូវបានទទួលតួនាទី គ្រងមកុដអោយ “បវរកញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិក” “L Smith” ។

ហើយជ័យលាភី រងទី១បានទៅលើនាង Caitlyn Vogel ដែលជាបវរកញ្ញាមកពីរដ្ឋ North Dakota ។ និងជ័យលាភីរងទី២ បានទៅលើ Ashley Carino ដែលជាបវរកញ្ញាមកពី រដ្ឋ Florida ក្នុងពេលដែលជ័យលាភីរងទី៣ បានទៅលើ Sydni Bennett ដែលជាបវរកញ្ញា មកពី រដ្ឋ Illinois ។ គួររំលឹកផងដែរថា ក្នុងឆ្នាំនេះ ការប្រកួត Miss USA បានអនុញ្ញាតអោយ នារីកែភេទមានឱកាសក្នុងការ ចូលរួមប្រកួតផងដែរ ។ នោះគឺកញ្ញា Kataluna Enriquez មក ពី រដ្ឋ Nevada តែសំណាងមិនល្អ នាង ត្រូវ បាន ជម្រុះ ចេញ ក្នុងវគ្គ១៦នាក់ ។

Please enter a valid URL

Relate Post