យាយស្រួយ ព្រលះហាងកែសម្ភស្ស១ យ៉ាងចាស់ដៃ រឿងដាក់ខ្ទង់ជ័រ ជំនួស ឆ្អឹងជំនី

នាពេលបច្វុប្បន្ន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គ្លីនិកកែសម្ភស្សមានច្រើនដូចផ្សិត ខុសពីពេលមុន ដែលអ្នកដែលចង់កែសម្ភស្សត្រូវចំណាយពេល ចំណាយថវិកា ហោះទៅបរទេស ដើម្បីកែសម្ភស្ស ។ នេះមិនទាន់គិតដល់លទ្ធផលដែលពួកគេទទួលបាននោះផងទេ​។ ទីនេះក៏ដូចគ្នា ក្នុងប្រទសកម្ពុជា មានគ្លីនិគកែសម្ភស្សច្រើន តែក៏មានទាំងអ្នកស្មោះត្រង់និងអតិថិជន ហើយក៏មានទាំងអ្នកគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ ។

ក្នុងនោះ ក៏មានយាយស្រួយម្នាក់ផងដែរ ដែលគេស្គាល់គ្រប់គ្នា ថាជាអ្នកលក់ Online   ដ៏ល្បី ផងនោះ ក៏ទទួលបាននូវភាពអយុត្តិធម៍ដោយសារតែនាងបានទៅកែសម្ភស្សនៅ គ្លីនិកកែសម្ភស្សនៅគ្លីនិក១ ហើយត្រូវម្ចាស់ហាងកែសម្ភស្ស នោះក្បត់ទំនុកចិត្ត ដោយការដែល កែខ្ទង់ច្រមុះ ដាក់ខ្ទង់ជ័រ ជំនួសឆ្អឹងជំនី ដែលយាយស្រួយនិង ម្ចាស់គ្លីនិកនោះបាននិយាយគ្នា មុននិងវះកាត់ ។

ដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយ ទើបធ្វើអោយ យាយស្រួយមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំង ហើយក៏បាន Live និយាយចំៗពាក់ព័ន្ធទៅនិងរឿងនេះ ។

Please enter a valid URL

Relate Post