រឿងក្ដី Tengmo និងបិតបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី២៦មេសា ហើយបុគ្គល៥រូបនៅលើទូក ត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណី

រឿងក្ដី តារាស្រីល្បីឈ្មោះ អ្នកនាង Tengmo បាត់វង់ជីវិតដោយធ្លាក់ពីលើទូកចូលទឹកទន្លេចៅប្រាក់យ៉ា បានអូសបន្លាយជាង២ខែមកហើយ តែហាក់នៅពុំទាន់រកបានយុត្តិធម៌ ឬ ការពិតជូនគ្រួសារ និង ញាតិមិត្តនៃសពនៅឡើយ។ ហើយសមត្ថកិច្ចក៏នឹងត្រៀមបញ្ចប់សំណុំរឿងនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខនេះដែរ។ នៅពេលដែលរឿងក្តីកាន់តែជិតបញ្ចប់ ពេលនេះខាងសមត្ថកិច្ចក៏បានបង្ហាញបទចោទប្រកាន់ចំពោះបុគ្គលទាំង ៥នាក់ ដែលមានវត្តមាននៅលើទូកជាមួយ Tangmo ផងដែរ។

ក្នុងនោះ សម្រាប់បុគ្គលទី ១ ហាយសូ Poh ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ចំនួន ៥ ករណី៖

១. បើកបរដោយការប្រមាថរហូតធ្វើឱ្យអ្នកដទៃបាត់បង់ជីវិត

២. បើកបរដោយមិនមានក្រដាស ឬ លិខិតអនុញ្ញាតិ

៣. ប្រើប្រាស់ទូកដែលលិខិតអនុញ្ញាតិផុតសុពលភាព

៤. បំផ្លាញភស្តុតាងទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹក

៥. ផ្តល់ភស្តុតាងមិនពិត                                     

បុគ្គលទី ២ Robert ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ចំនួន ៤ ករណី៖

១. បើកបរទូកដោយមិនមានក្រដាសប្រកាសអនុញ្ញាតិ

២. ប្រើប្រាស់ទូកដែលលិខិតអនុញ្ញាតិផុតសុពលភាព                                                                                                                   ៣. បើកបរដោយការប្រមាថរហូតធ្វើឱ្យអ្នកដទៃបាត់បង់ជីវិត

៤. បោះចោលភស្តុតាងចូលទៅក្នុងទឹក                         

បុគ្គលទី ៣ នាយ Job ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ចំនួន ២ ករណី៖

១. ជួយអ្នកដទៃឱ្យរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ ត្រូវជាប់ទោសព្រហ្មទណ្ឌ                                                                                            

២. ព្យាយាមបំផ្លាញភស្តុតាងចោលទៅក្នុងទឹក                 

បុគ្គលទី ៤ Gatick ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ចំនួន ១ ករណី៖

១. ផ្តល់ភស្តុតាងមិនពិត                                           

បុគ្គលទី ៥ Sand ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ចំនួន ១ ករណី៖

១. ប្រព្រឹត្តទង្វើដែលប្រមាថ រហូតធ្វើឱ្យអ្នកដទៃស្លាប់

Please enter a valid URL

Relate Post