នាយប្រុញចេញមុខហើយ ក្រោយមានរឿងមិនចេះចប់

រឿងរ៉ាវ រាលដាលកាន់តែវែងទៅហើយ ហើយគេឃើញមានអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនបានចេញមុខមកបកស្រាយផងដែរតែ អ្វីដែលជាការពិតនោះមិនដឹងថានៅត្រង់ណា ព្រោះម្នាក់ៗយកត្រូវរៀងៗខ្លួន ។ ហើយក្នុងពេលនេះ តារាកំប្លែងវ័យក្មេង នាយប្រុញបានចេញមកហើយ ក្រោយពីរឿងនេះមិនស្ងាត់សោះ ។ សូមទស្សនា វីឌីអូខាងក្រោមនេះ

Please enter a valid URL

Relate Post