ពូឃ្លាំង ត្រឡប់មកវិញជាមួយបទថ្មី និងកំពុងល្បីក្នុង Tik Tok

ទោះជាឃ្លាតឆ្ងាយពីវិស័យសិល្បៈ១រយៈមកហើយក្ដី តែភាពល្បាញល្បី របស់ពូឃ្លាំងនៅតែមាន ។ ជាពិសេសនៅពេលលោកចេញបទថ្មីម្ថងៗ មហាជននិងអ្នកគាំទ្រ នៅតែបន្តគាំទ្រលោកដដែល ។

តួយ៉ាងដូចជាថ្មីៗនេះ ពូឃ្លាំងបានធ្វើអោយអ្នគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះតែនៅសុខៗ ពូឃ្លាំងបានបញ្ចេញបទចំរៀងថ្មី ធ្វើអោយអ្នកគាំទ្រប្រុសស្រី រីករាយនិងរំភើបយ៉ាងខ្លាំង ជាមួយបទចំរៀងដែលពូឃ្លាំងទើបតែចេញនេះ ។

មិនថាតែចង្វាក់ភ្លេង ឬការ៉េបនោះទេ គឺពិតជាពិរោះ ធ្វើអោយអ្នកដែលបានស្ថាប់ហើយ ទប់ខ្លួនមិនរាំមិនបាននោះទេ ចង់ដឹងថាបទនេះពិរោះយ៉ាងណា តោះទៅស្ថាប់ទាំងអស់គ្នា

Please enter a valid URL

Relate Post