ឈុតពេញនិយម

ឆានែល TV9 តោះប្រមូលផ្តុំសប្បាយ។ មកដើម្បីឱ្យអ្នកមានឱកាស។ រហូតដល់អ្នកត្រូវដកខ្នើយ ដូចជានៅពីក្រោយឆាកនៃការថតរឿងភាគដ៏អស្ចារ្យ និងឈុតឆាកនៃសុភមង្គលពីផ្សេងៗ