ពត៌មានសិល្បៈ

រឿងក្ដៅនៅ​ ក្នុងបណ្ដាញសង្គម

សំណើចក្រុមយក្សភ្លោះ

សុខភាព​ & សម្រល់

No Content Available

ភាពយន្តភាគ

ភាពយន្តបរទេស

ព័ត៌មានតារា

កម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខ រៀបចំការប្រកួត Miss Global អន្តរជាតិ ២០២៤

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួត Miss Global អន្តរជាតិ ២០២៣ ដោយជោគជ័យ កាលពីថ្ងៃទី១៨ មករា ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងទៅ នៅក្នុងពេលនេះ គណកម្មការ Miss Global Organizer បានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី២២ មករា មុននេះថា កម្ពុជានឹងក្លាយជាអ្នកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផ្ដាច់មុខ ដើម្បីរៀបចំការប្រកួត Miss Global ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ខាងមុខ។ លោក អ៊ិន សុភិន អ្នករៀបចំការប្រកួត Miss Global តំណាងកម្ពុជា បានលើកឡើងថា ដោយយោងថាកម្ពុជារៀបចំការប្រកួតបានល្អសម្រាប់ខួប១០ឆ្នាំដែលទើបបញ្ចប់មុននេះ គណកម្មការអន្តរជាតិ នឹងសម្រេចប្រគល់ កម្មវិធី Miss Global អន្តរជាតិ អោយកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់២០២៤នេះ។ ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាលើកទី៣នេះ គឺកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់ឯង ដោយមិនចែកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាម ដូចមុននេះឡើយ។ ការសម្រេចមួយនេះ គឺជាជោគជ័យមួយដ៏ធំ របស់កម្ពុជា ដោយមានការរំពឹងថា ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះ...

Read more