យោងតាមការសិក្សាថ្មី Jin ត្រូវអ្នកជំនាញផ្នែកសម្រស់ជ្រើសជា «បុរសល្អគន់ជាងគេលើលោក»

សម្រស់​របស់ Jin (BTS) គឺជា​សម្រស់ពីធម្មជាតិសុទ្ធសាធ គួបផ្សំ​នឹង​មន្តស្នេហ៍ និង​អត្តចរិតគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀត កាន់តែ​ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពេញ​ចិត្តខ្លាំង​ឡើង។

ដោយឡែក​កាល​ពីថ្ងៃទី ២៩ ខែកក្កដា វិបសាយសម្រស់មួយឈ្មោះ Andrey Beauty Studio បាន​ចេញ​ផ្សាយ​អត្ថបទ​មួយ​ដោយមាន​ចំណងជើងថា «Kim Seokjin គឺជា​បុរសជាទីល្អគន់ជាងគេ​ក្នុងលោក»។
Please enter a valid URL

Relate Post