លទ្ធផលចេញហើយ! BTS ក្លាយជាម្ចាស់ពានធំ “Artist​ Of The Year” + នាមម្ចាស់ពាន AMA ទាំងអស់

លទ្ធផល​អ្នក​ឈ្នះ​ពាន​ពីកម្មវិធី 2021 American Music Awards បាន​រកឃើញហើយ ដោយ​ចម្រាញ៉​សុទ្ធតែជើងខ្លាំង​ប្រចាំសកលលោក។

ជាមួយគ្នានោះ ក្នុងចំណោម​អ្នក​ឈ្នះ​ទាំងអស់ BTS ​បាន​ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នា​ភ្ញាក់​ផ្អើលខ្លាំងជាងគេ ដោយក្រុម​បាន​ឈ្នះ​ពាន​ “Artist Of The Year” ដែលជា​ពាន​ធំ​មួយប្រចាំ​កម្មវិធី​ និង​ប្រចាំ​ឆ្នាំ។ ដោយឡែក​ ក្រៅពី BTS ចង់ដឹង​ថា​តើអ្នកណាខ្លះ​ដែល​ ក្លាយជា​ម្ចាស់ពាន​របស់ AMA 2021?

៧. ពាន “Favorite female pop artist” បាន​ទៅលើ Taylor Swift

៨. ពាន “Favorite pop duo or group” បាន​ទៅលើ BTS

៩. ពាន “Favorite pop album” បាន​ទៅលើ Taylor Swift “evermore”

១០. ពាន “Favorite pop song” បាន​ទៅលើ BTS, “Butter”

១១. ពាន “Favorite male country artist” បាន​ទៅលើ Luke Bryan

១២. ពាន “Favorite female country artist” បាន​ទៅលើ Carrie Underwood

១៣. ពាន “Favorite country duo or group” បាន​ទៅលើ Dan + Shay

១៤. ពាន “Favorite country album” បាន​ទៅលើ Gabby Barrett “Goldmine”

១៥. ពាន “Favorite country song” បាន​ទៅលើ Gabby Barrett, “The Good Ones”

១៦. ពាន “Favorite male hip-hop artist” បាន​ទៅលើ Drake

១៧. ពាន “Favorite female hip-hop artist” បាន​ទៅលើ Megan Thee Stallion

១៨. ពាន “Favorite hip-hop album” បាន​ទៅលើ Megan Thee Stallion, “Good News”

១៩. ពាន “Favorite hip-hop song” បាន​ទៅលើ Cardi B, “Up”

២០. ពាន “Favorite male R&B artist” បាន​ទៅលើ The Weeknd

២១. ពាន “Favorite female R&B artist” បានទៅលើ Doja Cat

២២. ពាន “Favorite R&B album” បានទៅលើ Doja Cat, “Planet Her”

២៣. ពាន “Favorite R&B song” បានទៅលើ Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak), “Leave the Door Open”

២៤. ពាន “Favorite male Latin artist” បានទៅលើ Bad Bunny

២៥. ពាន “Favorite female Latin artist” បានទៅលើ Becky G

២៦. ពាន “Favorite Latin duo or group” បានទៅលើ Banda MS de Sergio Lizárraga

២៧. ពាន “Favorite Latin album” បានទៅលើ Bad Bunny, “El Último Tour Del Mundo”

២៨. ពាន “Favorite Latin song” បានទៅលើ

  • Bad Bunny & Jhay Cortez “DÁKITI”
  • Bad Bunny x ROSALÍA “LA NOCHE DE ANOCHE”
  • Farruko “Pepas”
  • Kali Uchis “telepatía”
  • Maluma & The Weeknd “Hawái (Remix)”

២៩. ពាន “Favorite rock artist” បានទៅលើ Machine Gun Kelly

៣០. ពាន “Favorite inspirational artist” បានទៅលើ Carrie Underwood

៣១. ពាន “Favorite gospel artist” បានទៅលើ Kanye West

៣២. ពាន “Favorite dance/electronic artist” បានទៅលើ Marshmello

Please enter a valid URL

Relate Post