តារាសម្ដែងកូនកាត់រុស្សី រូបសង្ហា រៀនបានខ្ពស់ ការងារល្អ និយាយបានច្រើនភាសាទៀត!

លោក សួន រ៉ានីរ៉ាស៊ីន គឺជាតារាសម្ដែងកូនកាត់រុស្សីយ៉ាងកម្រម្នាក់ ហើយអ្វីដែលរឹតតែកម្រទៀតនោះ គឺថាបុរសសង្ហារូបនេះ រៀនបានខ្ពស់ ការងារក៏ល្អ ព្រមទាំងអាចនិយាយបានច្រើនភាសាថែមទៀត។

តាមការឲ្យដឹងតារាកូនកាត់ខ្មែររុស្ស៊ី រ៉ានីរ៉ាស៊ីន អាចនិយាយបាន៣ភាសាយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញឯណោះក្នុងការងារទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃ ដោយមិនត្រូវការអ្នកបកប្រែមកជួយនោះទេ។

Please enter a valid URL

Relate Post