ច្បាស់ៗ..! ឡាយ ថៃច័ន្ទ តបទៅអ្នកដែលនិយាយថា បុរសសាច់ដុំធំៗ សុទ្ធតែស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា

អ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម ច្បាស់ជាចាំមិនភ្លេចនោះទេ អតីតព្រះសង្ឃ ដែលមានរូបរាងសង្ហា ដូចតារា ព្រះនាម ឡាយ ថៃច័ន្ទ ។ ហើយក្នុងពេលនេះលោកបានប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈ ហើយ ហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យគួរអោយកត់សម្គាល់ផងដែរ ។

អ្វីដែលកាន់តែគួរអោយចាប់អារម្មណ៍នោះគឺ មួយរយៈចុងក្រោយនេះ គឺការដែលគិតថា បុរសដែលមានរាងសង្ហាសាច់ដុំធំៗ សុទ្ធតែជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះ គឺបានរីកសាយភាកាន់តែខ្លាំង រហូតដល់ផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ បុរសទាំងឡាយដែលមានរូបរាងបែបនេះ គឺសាច់ស សង្ហា និងសាច់ដុំធំៗ ។

ទប់លែងជាប់ លោក ឡាយ ថៃច័ន្ទ ចេញមកផ្ដល់ចម្លើយច្បាស់ៗថា

Please enter a valid URL

Relate Post